?? ER DU KLAR ?? Til tempo, bold og stav

Så har vi 2 floorball hold. Ét mix hold mandag kl. 20-21:30 og ét nyt damehold fredag kl. 18-19. Dameholdet starter fredag d. 12/11.

Med støtte fra Nordfyns Bank, Middelfart Kommune og DGI er det lykkedes foreningen at få samlet midler til investering i bander, så der kan spilles på to baner a 3-4 mand. Vi spiller i Vestre Skoles Multisal.

Har du lyst til at prøve et af holdene, er de to første gange gratis. Vi har ekstra stave til låns, så træk i dit bedste motionsoutfit og vis os, hvad du kan!!

Generalforsamling 2021

Vi har generalforsamling tirsdag d. 21/9 2021 kl. 19:00

i Østergades Forsamlingshus’ Lille Glassal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af årsregnskab for 2020.
 4. Valg af 1-3 henholdsvis 2-4 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Rasmus Simon (Genopstiller)
  Lone Sørensen (Genopstiller)
  Jane Jersild (Genopstiller)
  Derudover er der en ledig plads i bestyrelsen der ikke har været besat i et par år.
 1. Valg af 1 suppleant.
  Anne Bækkelund (Genopstiller)
 2. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
  Anni (Genopstiller)
  Gurli (Genopstiller)
 3. Indkommende forslag.
 4. Eventuelt
Sæson 21-22

Tilmelding er åben. Man er velkommen til at komme og prøve holdet af de første 2 gange inden man tilmelder sig.

Du kan se sæsonens hold her eller under Hold i menuen til venstre.